Ovlašteni distributer kompanije Italtecnica srl iz Italije

Hidroelektra 021 doo

Postrojenja za povišenje pritiska vode   

Primena: 

   Postrojenja za povišenje pritiska vode namenjena su za vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, komercijalnim i javnim objektima,hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i za industrijski i procesni inženjering. Za transportovanje tehnološke vode, vode za hlađenje, gašenje požara ili industrijske vode bez materijala koji deluju hemijski ili mehanički agresivno i koje u sebi nemaju abrazivnih sastojaka ili dugih vlakana.

     

PROTIVPOŽARNI SA FREKVENTNIM REGULATORIMA    nettuno2x   aut-protivpožarni

  

        Konstrukcija postrojenja za povišenje pritiska vode za hidrantsku ili sprinkler mrežu tip HEP-XXXXX

               Pumpe: Koristi se 2 do X paralelnih vertikalnih ili horizontalnih pumpi. Sve komponente na ovim pumpama koje su u dodiru sa fluidom su od sivo livenog gvožđa sa radnim kolima od mesinga ili od tehnopolimera. 

         Postolje: Robustno profilno postolje zaštićeno premazom u tri sloja.

              Kolektori: Cevi sa potisne strane kompletno od nerđajućeg čelika 1.4571 pogodne za priključenje svih materijala cevovoda koji se koriste u tehnici zgrada.

              Pumpe: Koristi se 2 do X paralelnih vertikalnih ili horizontalnih pumpi. Sve komponente na ovim pumpama koje su u dodiru sa fluidom su od sivo livenog gvožđa sa radnim kolima od mesinga ili od tehnopolimera. 

              Armatura: Svaka pumpa je opremljena sa usisne i potisne strane testiranim niklovanim mesinganim loptastim ventilom i testiranim nepovratnim ventilom od mesinga sa potisne strane. 

          Membranska posuda: Na potisnom kolektoru se nalaze dve membranske posude zapremine 24 l/PN 16 sa membranom od butilkaučuka, u skladu sa Zakonom o zaštiti prehrambenih artikala. Zbog kontrole i revizije opremljena sa loptastim ventilom od niklovanog mesinga i ostalom armaturom i priključcima. 

          Davač pritiska: Presostati postavljeni na potisnoj strani za aktiviranje centralnog upravljačkog modula i jedan na usisnoj strani koji vrši blokiranje rada sistema nakon 10 s pošto ulazni pritisak ostane na minimalnoj usisnoj vrednosti od 0,8 bara zbog zaštite pumpi od rada na suvo. 
          Indikator pritiska: Manometri (prečnik 63 mm) sa usisne i potisne strane

               Upravljačka oprema: Automatski dnevni test ispravnosti svih pumpi,vizuelna indikacija testa i kvara,zaštita od previsokog pritiska,rasteretni ventil testa ili previsokog pritiska, prekostrujna zaštita pumpi i zaštita od rada na suvo. Uređaj standardno ne sadrži frekventni regulator. Za informacije o regulatoru i objašnjenja o načinu funkcionisanja, postaviti upit. 

                Obim isporuke: Kompletan sistem spreman za montažu i sa 2 do X paralelnih centrifugalnih pumpi sa suvim rotorom, montiranim na postolje, kompletom inox kolektora uključujući i ostale hidraulične komponente, centralnim komandnim ormanom, senzorom pritiska i kompletnim ožičenjem uključujući i elaborat sa uputstvom za ugradnju/upotrebu.

Postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode sa frekventnom regulacijom broja obrtaja motora pumpi tip HES-XXXX.

sanitarno postrojenje                                                                       

     Namena ovih postrojenja za povišenje pritiska vode je da obezbede dovoljan pritisak i kolicinu vode za gornje spratove zgrade,posebno u letnjem periodu kada je potrosnja vode jako velika pa gradski vodovod nije u stanju da obezbedi dovoljan pritisak na gornjim spratovima zgrada.Pozeljno je ova postrojenja izvesti sa frekventno regulisanim upravljanjem pumpi , zbog smenjenja potrosnje elektricne energije. Na slici je veliko sanitarno postrojenje (3x7,5 kW) sa frekventnom regulacijom sve tri pumpe. Namenjeno je za snabdevanje sanitarnom vodom hotelskog kompleksa na Kopaoniku.Kombinovana postrojenja za povišenje pritiska vode tip HEK-XXXX  

kombinovano postrojenje

    Ovakav tip postrojenja za povišenje pritiska se izvodi u objektima kod kojih je zajednička hidrantska i potrošna voda. Obično se radi o kombinaciji tri pumpe od kojih je prva pumpa dimenzionisana za snabdevanje potrošača potrošnom vodom i pogoni je frekventni regulator a druge dve pumpe su u funkciji gašenja požara i dimenzionisane su za kapacitet mreže koja se koristi za gašenje požara . Pogon ovih pumpi je direktan start ako je reč o pumpama koje imaju snage pogonskih elektromotora 7,5kW ili manje. Za veće snage preporučljivo je koristiti zvezda/trougao ili neki drugi meki upuštač.

       TABELA NA OSNOVU KOJIH SE ODREDJUJU PARAMETRI POSTROJENJA ZA PP ZAŠTITU OBJEKATA


Visina objekta (m)

                                 Najmanji protok (l/s)
        do 22 m
    23 do 40 m
    41 do 75 m
     iznad 75 m
           5
           7,5
          10
          12,5

       **PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA IZ SL.GLASNIKA 03/18

            **ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

Protivpožarno postrojenje za povišenje pritiska vode tip HEP-XXXX

     Priložene tabele prikazuju primere nekih od najčešće korišćenih protivpožarnih (sanitarnih) postrojenja za povišenje pritiska vode koje izradjujemo, a koja možete videti i na slikama u našoj galeriji . Sva postrojenja su prilagodjena i izvedena prema pravilniku o tehničkim normativima za izvodjenje protivpiožarne hidrantske unutrašnje ili vanjske mreže za gašenje požara, koji takodje možete preuzeti sa linka iznad. Garancija na sva postrojenja je dve godine, a servis i rezervni delovi obezbedjeni su za period od 5 godina nakon isteka garantnog roka. Sva postrojenja koja proizvodimo odlikuju se trajnošću, kvalitetom i povoljnim cenama

SVA PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA SU ENERGETSKI EFIKASANA I OPREMLJENA SU AUTOMATSKIM DNEVNIM TESTOM ISPRAVNOSTI , ZAŠTITOM OD PREOPTEREĆENJA I ZAŠTITOM OD RADA NA SUVO, A MOGUĆE JE NARUČITI I POSTROJENJE DRUGAČIJIH HIDRAULIČKIH KARAKTERISTIKA, PREMA VAŠEM ZAHTEVU.Hidropak: klasični,sa frekventnim regulatorom i hidropak bez boce 

     Namena hidropaka je u domacinstvima za snabdevanje manjom kolicinom vode,crpljenjem iz bunara ili cisterni. Namenjeni su za cistu vodu.U proizvodnji hidropaka smo otisli korak dalje tako da pored klasicnih hidropaka sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije izlaznog pritiska,proizvodimo i "HIDROPAK BEZ BOCE" .Ova vrsta hidropaka ima nekoliko velikih prednosti u odnosu na klasične hidropake kao sto su: dimenzije uredjaja i postojanje zastite od rada na suvo.Mi koristimo savremeni ,vrlo pouzdan , elektronski uredjaj,montiran u toku vode,koji definise rad hidropaka,a ujedno obezbedjuje pumpi zastitu od rada na suvo.Ovakav tip hidropaka ne zahteva nikakvo odrzavanje i veoma je pouzdan u radu. Klasični hidropak zahteva doduvavanje boce s vremena na vreme, većih je dimenzija, a sem toga nema zaštitu od rada na suvo što je i ključni nedostatak takvih hidropaka. Prilikom nestanka vode na usisu pumpe , hidropak ostaje u pogonu dok se sav ne spali. Hidropak "bez boce":Garancija na ovaj hidropak, kod pravilno izvedene stručne montaže, je 2 godine od datuma prodaje.Servis i rezervni delovi obezbedjeni za period od 5 godina. Rad ovog hidropaka je baziran na zastitnom uredjaju BRIO 2000-MT64 koji u sebi objedinjuje sve funkcije klasičnog hidropaka sa hidroforskom posudom,presostatom i manometrom,dodajući mu još funkciju zastite od rada na suvo.Kada pritisak u sistemu opadne (odvrtanjem slavine) BRIO-2000 ukljucuje pumpu i dok god voda tece,pumpa radi.Kad se prekine potrošnja vode (zatvorena slavina) senzor protoka nakon nekoliko sekundi zaustavlja rad pumpe.Ukoliko u sistem dodate bocu,tada u uredjaju morate podesiti donju granicu ukljucenja pumpe i uredjaj ce raditi kao klasicni hidropak,obogaćen funkcijom zatite od rada na suvo.Eliminisanjem expanzionih posuda iz sistema (kod klasičnog hidropaka u njoj se skladišti voda) povećava se higijena jer nema ustajale vode,dok kod klasičnog hidropaka ona ostaje zarobljena u gumenoj membrani expanzionog suda i troši se samo onda kada nestane struje, a mi odvrnemo slavinu, jer je pritisak vazduha kojim je boca naduvana isteruje iz suda kao rezervu.

 Drenažne i fekalne podstanice

  To su podstanice koje u svom sastavu imaju drenazne ili fekalne pumpe odgovarajucih kapaciteta ,koje vrse ulogu drenaze ili odvodjenja fekalne i prljave vode u kanalizaciju.Obicno se sistem radi sa dve pumpe koje se odgovarajucom automatikom naizmenicno menjaju u radu, a po potrebi i u slucaju veceg priliva vode ulaze u rad obe istovremeno.Na ovaj nacin se obezbedjuje sigurnost u radu kao i ravnomerna raspodela rada pumpi.

 Regulacija pritiska

U najvećem broju slučajeva kod vodosnabdevanja postavlja se pitanje regulisanja pritiska. Ovaj problem u najvećem broju slučajeva rešen je primenom hidrofora i dvopozicionog presostata.Ovakav način predstavlja najjeftinije i ujedno najprostije rešenje.Osim toga ovaj način je veoma pouzdan i najmanje zahtevan u pogledu održavanja. Mana ovakvog sistema je potreba za posudama pod pritiskom relativno velike zapremine i velika histereza regulatora, odnosno oscilacije pritiska.Jedno od rešenja ova dva problema predstavlja primena frekventne regulacije. Naime ukoliko se presostat zameni davačem pritiska koji daje signal frekventnom pretvaraču a naosnovu tog signala menja odnosno prilagođava broj obrtaja pumpe, postiže se usaglašavanjekapaciteta pumpe sa trenutnom potrošnjom vode. Ovako se smanjuje greška regulacije i smanjuje se potrebna zapremina hidrofora. Takođe na ovaj način moguće je rešiti i regulaciju protoka.Drugo rešenje ovog problema (oscilacija pritiska) je sistem sa više pumpi. U ovom slučaju vrši se kaskadno uključivanje pumpi prema trenutnim potrebama potrošača. Što rezultuje u manjem odstupanju trenutnog kapaciteta sistema od potrebe potrošača, u odnosu na sistem sa jednom pumpom. Ovakvo rešenje ima prednosti u smislu pouzdanosti poštoispad jedne pumpe ne izaziva zastoj celog sitema. Mana ovakvog rešenja je razuđenost iinvesticiono ulaganje pri izgradnji.Idealno rešenje predstavlja kombinacija dva gore navedena, frekventna regulacija i kaskadno upravljanje. Ovakav sistem se sastoji od više pumpi od kojih je najmanje jedna sa frekventnim pretvaračem. U ovom slučaju upravljački uređaj vodi računa o radu svih pumpi. Frekventni pretvarač se u ovom slučaju postavlja na najmanju pumpu. Sa ovom pumpom se vrši fina regulacija izlaznog pritiska. Ostale veće jedinice se uključuju u zavisnosti od potrebe. Ovo predstavlja kompromis energetske efikasnosti i tačnosti regulacije, pošto smanjivanje broja obrtaja znači pad stepena korisnog dejstva pumpe te povećanu utrošenu energiju po kubnom metru ispumpane vode. S druge strane postiže se zadovoljavajuća tačnost regulacije pritiska. Cena investicije i održavanja prema stepenu automatizacije i energetske efikasnosti približava se optimalnoj pošto je ovako moguće pratiti rad svih pumpi, i usaglasiti resurse i potrošnju.Ovakvo rešenje, ukoliko se dobro izvede, zahteva malo održavanja pošto se sastoj iuglavnom od jednostavnih komponenti, što takođe daje robustnost i stabilnost kod ispada i kvarova. Osim toga prisutna je i mogućnost unifikacije komponenti (pumpe, elektrooprema itd) što povećava brzinu popravke kod hitnih intervencija. Izbor upravljanja i pokretanja pumpi kao i izbor samih pumpi zavisi pre svega od kapaciteta izvorišta, potrebnog kapaciteta potrošača i naravno od mogućnosti investitora. Razvoj pumpi kreće se u pravcu povećanja efikasnosti, dok se razvoj upravljanja i automatike kreće u pravcu povećanja tačnosti regulacije i podizanja stepena automatizacije. Podizanje stepena automatizacije znači praćenje više parametara i automatsko reagovanje na njihove vrednosti ili stanja.

 Postavite upit i uverite se koliko smo povoljniji od drugih !